Գլխավոր էջ |ՀՀ ԿԲ
  
ԱՐՓԱ-ՍԵՎԱՆ ԲԲԸ, www.arpa-sevan.am

Երևանի Ոսկերչական Գործարան -1 Գնոմոն ԲԲԸ, http://www.yerjewel.com/

Երևանի Ոսկերչական Գործարան ԲԲԸ, www.yerjewel.am

Մաքուր երկաթի գործարան ԲԲԸ, www.pureironplant.com

Զարգացման Հայկական Բանկ ԲԲԸ, www.armdb.com

Ալմաստ ԲԲԸ, www.almastcompany.com/ru/

Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ, www.aeb.am

Երևանի Շամպայն գինիների գործարան ԲԲԸ, www.armchampagne.am

Արարատբանկ ԲԲԸ, www.araratbank.am

Շեն Հոլդինգ ՓԲԸ, www.shenholding.com

ՀրազՋԷԿ ԲԲԸ, www.raztes.am

Արցախ ՀԷԿ ԲԲԸ, www.artsakhhpp.com

Ազգային հիփոթեքային ընկերություն ՓԲԸ, www.nmc.am

ՍԱՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ, www.sasgroup.am

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ (ՎԶԵԲ, EBRD), www.ebrd.com

Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (IFC) , www.ifc.org